Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Våra projekt.

För att kunna undersöka och vidareutveckla idéer för landsbygdsutveckling är projekt som verktyg betydelsefullt. Projekt är därför en viktig del i Hela Sverige ska levas verksamhet. De projekt vi bedriver och deltar i harmoniserar med organisationens värdegrund och verksamhetsplan.

Doktorandprojekt

“How place matter for rural young adult’s political practices”

Från och med 2020 och fyra år framåt deltar vi i Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet i doktorandprojektet How place matters for rural young adults’ political practices. Doktorand Maja Adolfsson kommer inom ramen för sin avhandling undersöka platsens betydelse för unga vuxnas politiska organisering på landsbygden.

Kontakt: maja.adolfsson@umu.se

 

FAIRTRANS

Klimatomställningen kräver ny kunskap och stärkt kompetens inom alla branscher och områden, såväl inom offentlig som privat och civil sektor. För att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft bör regeringen därför utnyttja möjligheten att i den fortsatta återhämtningspolitiken investera i riktade och efterfrågade kompetenslyft för klimatomställningen. En bredare nationell folkbildning och mobilisering av civilsamhället kan dessutom underlätta genomförandet av en politik som når klimatmålen.

Målet med FAIRTRANS är att civilsamhället både ska forma klimatpolitiken och underlätta genomförandet.

https://fairtrans.nu/

 

Byanätsforum

Byanätsforum  är ett nätverk för landets bredbandsföreningar. Det är ett nationellt projekt finansierat via Jordruksverket. Projektet drivs genom Byanät ideell förening som består av bredbandsföreningar tillsammans med Hela Sverige ska leva, LRF, Coompanion & Stadsnätsföreningen. PTS & Bredbandsforum deltar som referensorganisationer

www.byanatsforum.se

 

Service i samverkan

Vi bedrev det EU-finansierade projektet Service i samverkan som genomfördes i elva olika kommuner, i samarbete med våra länsavdelningar, de deltagande kommunerna och flera regioner. Syftet var att genom samverkan skapa olika lokala servicemodeller.

 

Finansiering av sociala innovationer

Vi har också varit med och drivit Vinnovaprojektet Finansiering av sociala innovationer tillsammans med Ekobanken, Coompanion Uppsala och Mikrofonden Väst.