Hela Sverige

Service och trygghet.

För att ett samhälle ska fungera måste det finnas en grundläggande service. En del av denna kan fås via digitala lösningar, andra behöver fysisk närvaro. Vi driver denna fråga genom att förespråka lokalt anpassade lösningar. För oss innefattar service det som finns både inom statlig, regional och kommunal regi men också kommersiell service. Exempelvis skola, utbildning, polis, sjukvård, kommunikationer, post, bank, livsmedel, drivmedel med mera.

Det borde vara självklart att ha rimligt avstånd till matvaruaffären, skolan, dagiset och banken. Att polisen kommer när man ringer, liksom brandkåren och ambulansen. Att man har tillgång till arbetsförmedling och försäkringskassa. För att bara nämna något av det som krävs för att en ort ska leva och utvecklas. Service på landsbygden är lika viktigt som service i staden.

Det är människorna som bor i ett område som bäst vet vilken service de behöver och hur den ska tillhandahållas. Ofta fungerar små lokalt anpassade lösningar. Ortens mataffär kan vara samlingspunkt för exempelvis myndighetskontakter, turistinformation, bibliotekstjänster med mera.

 

Vi jobbar för service på landsbygden

Vi driver servicefrågorna på flera sätt. Dels påtalar vi behovet för politiker och makthavare, dels bygger vi egna nyskapande lösningar tillsammans med andra, både myndigheter och organisationer. Vi har ett nationellt servicenätverk som jobbar med frågan.

Hela Sverige ska leva representerar civilsamhället i Centralt Samordningsforum (CSF). CSF är ett forum för att diskutera utvecklingen av service i landsbygder och Tillväxtverket är samordnande myndighet för CSF. Där möts både kommersiella aktörer, myndigheter och civilsamhällesorganisationer för att tillsammans verka för att utöka servicen och tillsammans fundera hur det går att lösa de utmaningar som finns för att säkerställa god kommersiell service i hela Sverige.

Under året har vi även svarat på remisser, bland annat ”En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning”. Vi vill lyfta vikten av att all service, kommersiell, kommunal, regional och statlig, går hand i hand. För att medborgaren ska uppleva att servicen är god krävs att alla delar fungerar.

Service i samverkan

Under några år drev vi ett projekt som hette ”Service i samverkan” i sex olika län och elva kommuner, kallat Service i samverkan. Erfarenheterna från projektet Service i samverkan har också lärt oss att medborgarna är öppna för olika lösningar beroende på de lokala förutsättningarna och vi vill dela och sprida den viktiga erfarenheten.

Den samlande kunskapen från projektet hittar du i vår Servicebank.

 

Webbinarium | 15 oktober, 2021

Webbinarium - Kommersiell service en allemansrätt.

Lokal service  

Senaste om trygghet och service

Blåljus i hela landet.

 

Blåljus i hela landet.

 

Good practises handbook.