Hela Sverige
Skrifter & Rapporter28 maj, 2022

Agenda 2030. För oss och för kommande generationers skull.

 

Denna skrift är ett resultat av gemensamt arbete i den temagrupp för Agenda 2030 som bildats av ett antal länsavdelningar i Hela Sverige ska leva. Den går igenom de 17 Agenda 2030-målen, ett i taget. För varje mål får du tips på saker du och din förening kan göra för att arbeta mer i linje med målen, liksom goda exempel vad andra gjort lokalt. Texterna om lokala exempel bygger på insänt material med kontaktpersoner synliga för den som vill veta mer.
Skriften är 60 sidor lång. Tryckår 2022.

Källa: Hela Sverige ska levas temagrupp Agenda 2030

Ladda ned pdf
#Agenda 2030#Hållbarhet#Tips & Guider