Hela Sverige
Artikel19 september, 2023

Inspel till en ny bredbandsstrategi för hela Sverige.

 

Byanätsforum har tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen, Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF, haft diskussioner om gemensamt inspel inför den kommande bredbandsstrategin. Inspelet är skickat till regering och riksdagspolitikerna i och under sommar och höst kommer vi fortsätta vårt arbete för att få en strategi som gynnar hela Sverige.

Läs mer på https://www.byanatsforum.se/

#Digitalisering#Infrastruktur