Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Webbinarium

Webbinarium – Stöd och delaktighet för unga i landsbygder.

På det här webbinariet presenterar Lisa Hedman och Emma Ottosson forskning från deras respektive forskningsprojekt i arbetsintegrerat lärande, vid Högskolan Väst och Campus Västervik.

Information om Lisas forskning:
Arbetet med barns och ungas delaktighet och inflytande i samhällslivet är en högst aktuell fråga. Utöver de lagstiftade kraven på arbetet så finns även positiva samhällsvinster, arbetet med barns och ungas delaktighet stärker deras sociala kapital och minskar socialt utanförskap. För många av landets kommuner är det fortsatt utmanande att omsätta vad som ska göras i arbetet till hur det ska göras. Lisa Hedman är tredjepartslicentiand i arbetsintegrerat lärande, vid Högskolan Väst och Campus Västervik. Hon diskuterar detta arbete med utgångspunkt i hennes projekt som studerat villkor för tjänstemän och politikers lärande i deras arbete med ungas inflytande i en landsbygdskommun.

Information om Emmas forskning:
Fler och fler barn faller mellan stolarna när de är i behov av socialt stöd, särskilt utsatta är de barn som lever i landsbygder. Där finns färre professionella med spetskompetens och det kan vara svårt för barn att ta sig till större orter där stödinsatser finns. För att fler barn med behov av stöd ska kunna fångas upp behöver professionella dels arbeta uppsökande för att identifiera barn med behov av stöd, dels arbeta relationskapande för att barn själva ska känna tillit för att våga be om stöd. Emma Ottosson är licentiand i arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Med ett landsbygdsperspektiv kommer Emma diskutera hur verksamheter kan organiseras för att fler barn ska få stöd, samt hur samverkan och lärande mellan professionella kan vara en del av den organiseringen.

Medverkande:
Maja Adolfsson, Företagsdoktorand vid Hela Sverige Ska Leva och Umeå universitet
Lisa Hedman, Licentiand i Arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst och Campus Västervik.
Emma Ottosson, Licentiand i Arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst och Campus Västervik.