Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Hela Sverige ska leva har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Hela Sverige ställer sig i huvudsak positiv till utredningens ambitioner kring att bättre uppnå målen om kultur i hela landet och breddat deltagande.

Ladda ner PDF:en för att läsa remissvaret i sin helhet.