Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Balansrapport
Balansrapport #1

Kultur i hela landet.

Bild på rapportens framsida
 

Kultur i hela landet är vår första balansrapport. Den visar bland annat hur stora delar av den statliga kulturbudgeten som går till landet respektive staden. Men även: Var bor de flesta konstnärerna? Hur ofta går man på teater, opera eller besöker ett bibliotek på landsbygden jämfört med i storstaden? Varför lägger Stockholms län mindre pengar på kultur än andra län? Allt detta och mer därtill får du svar på här!

I Sverige råder idag obalanser mellan land och stad i både finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb och tillgång till kultur. Detta gäller såväl offentliga satsningar – från kommunal till europeisk nivå – som utbud av utbildning och verksamheter. Detta visar Hela Sverige ska leva i en ny rapport.

I Balansrapport #1: Kultur i hela landet lyfts bland annat fram att hela 44 procent av statens kulturutgifter går till Stockholms län. Den genomsnittlige invånaren i Stockholms län får 900 kronor per person, medan genomsnittet i landet är 500 kronor per person. Som jämförelse fick Kungliga Operan 452, 9 miljoner kronor i statligt bidrag 2016, medan till exempel Wermlandsoperan fick 36 miljoner kronor och Norrlandsoperan 49 miljoner kronor.

Både Stockholms landsting och många av länets kommuner lägger dessutom själva mindre pengar på kultur än resten av landet. Kommuner där många höginkomsttagare bor, som Täby, Sollentuna och Lidingö, är bland de kommuner som lägger minst pengar på kultur i hela landet.

Vi vill inte ställa stad mot land, men vi måste ändå visa på att olika delar av landet ges väldigt olika förutsättningar att utvecklas inom många områden – inte minst inom kulturen, säger Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

– Vi vet också att tillgängligheten till kultur inom storstadsregionerna inte är lika för alla som bor där. Vi vill öka förutsättningarna för att utveckla kulturen i både landsbygder och förorter, säger Staffan Nilsson, en av Hela Sverige ska levas två ordförande.

Rapportens rubriker

 • Närhet till kultur
 • Kultur i kronor
 • 44 procent av statens kulturutgifter går till Stockholm
 • 80 procent av EU:s kulturstöd Kreativa Europa går till storstadsregionerna
 • Kultursamverkansmodellen
 • 80 procent av museibesöken görs i Stockholm
 • Kulturvanor under de senaste 12 månaderna
 • Civilsamhället organiserar landsbygdens kulturliv
 • Musik- och kulturskolor
 • Högskolor med kulturinriktning är koncentrerade till städerna
 • Folkhögskolorna finns i hela landet
 • 70 procent av konstnärerna bor i storstäder
 • Var kan konstnärer bo?
Ladda ner rapporten här »

Poesi:

Poet Lo Lindström framför Mästerbotten på Landsbygdsriksdagen 2018

Se poesin här »

Samlad kunskap om kultur

Här hittar du alla artiklar, rapporter, webbinarier, poddar och bloggposter som handlar om kultur i hela landet.

Hitta allt om #kultur »