Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Gemenskapsföretag.

Gemenskapsföretag är ett nytt sätt att se på och organisera företag. Man utvecklar allmännyttiga verksamheter till livskraftiga företag.
Ett Gemenskapsföretag organiserar fysiska och/eller juridiska personer med ett gemensamt intresse och består av en primärorganisation (ideell förening) och en eller flera sekundärorganisationer (aktiebolag).
Den ideella föreningen är den samlande kraften för alla som vill delta. I föreningen mobiliseras, frigörs och kanaliseras gemenskapsenergin för de gemensamma målen. Bolaget bedriver den affärsmässiga verksamheten under formell självständighet, på uppdrag och inflytande av den ideella föreningen. Aktiebolagets ändamål är ideellt – vinsten återinvesteras oavkortat till verksamheten. (Källa www.gemenskapsforetag.nu)