Hela Sverige
Artikel25 oktober, 2022

Så jobbar HYLTE, ÅRETS KOMMUN 2021.

 

I landsbygdskommunen Hylte lever man efter devisen ”Hela kommunen ska leva”. Här har man till exempel inte centraliserat skolorna utan i stället totalrenoverat eller byggt nya skolor på tre orter och utökat med fem förskolor. Från en anslutningsgrad på 6 procent 2015 har nu i princip alla invånare tillgång till bredband. En mobil fritidsgård har startats för att kunna möta ungdomarna där de bor och i Hylte satsas det på nya bostads- och industriområden. Kommunen har inte en enskild tjänsteperson som arbetar med landsbygdsfrågor utan de ser landsbygdsfrågorna som en del av kommunens DNA.

– Det är fantastiskt roligt att vi får den här utmärkelsen för det arbete som vi gör för att bli en attraktiv plats, säger kommunchef Emma Gröndahl.

– Jag ser det som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Vårt långsiktiga utvecklingsarbete berör hela kommunen. Allt vi gör i Hylte är ju faktiskt, inflikar kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Den här resan började 2015 när man konstaterade att de befintliga skolorna i kommunen var i ganska dåligt skick.

– Vi stod då inför ett vägskäl, satsa på ett fåtal stora skolor eller rusta upp och behålla skolorna och förskolorna i alla kommundelar samt bygga nya där det fanns behov.  Och här gjorde vi rätt val, säger Ronny.

Det som framför allt sticker ut, är att de orter på landsbygden som kommunen satsat på har ett invånarantal på mellan 300 och 800 personer. Förutom satsningarna på de tre skolorna och de fem nya förskolorna, renoveras under 2021–2022 en skola till. Planeringen av ytterligare en helt ny skola har påbörjats. Totalt har satsningarna på skolorna kostat över 100 miljoner kronor och i pipelinen ligger ytterligare skolsatsningar för 113 miljoner.

Totalt har satsningarna på skolorna kostat över 100 miljoner kronor och i pipelinen ligger ytterligare skolsatsningar för 113 miljoner.

– Förutom att vi kan erbjuda givande lärmiljöer i hela kommunen investerar vi också i framtidens pedagogik. Det är bara sex kommuner i Sverige som lägger mer resurser på undervisning än vad vi gör, berättar Ronny Löfquist.

– Kommunen har under flera år sett en höjning av meritvärdet vilket indikerar att kunskapsgrunden ständigt ökar hos kommunens ungdomar och att de satsningar som kommunen gör ger resultat, kompletterar Emma Gröndahl.

Hylte håller nu på att ta fram en tillväxts- och utvecklingsstrategi, som sträcker sig fram till 2035. Ambitionen här är att det ska vara ett brett engagemang för att gemensamt ta fram kommunens långsiktiga arbete.

Hylte kommun har en rådsstruktur med allt från tillgänglighets- till brottsförebyggande råd och man har också ett dialogforum för företag, kultur- och idrottsrörelse.

– Som ett komplement till dessa införs den 1 januari 2022 kommundelsråd kopplat till ett ortsutvecklingsprogram. Syftet med kommundelsråden är att vi där kan lyfta platsspecifika utmaningar och även att vi får en möjlighet att möta de invånare som inte är aktiva i föreningslivet, avslutar Emma Gröndahl.

#Årets kommun#Lokal utveckling