Hela Sverige
Artikel23 maj, 2021
Utredningen

Havet och människan.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Utredningen ”Havet och människan” (SOU 2020:83)

#Remissvar