Hela Sverige

Hela Sverige – Dalarna.

Hela Sverige driver frågorna om balans mellan stad och land – leva i hela landet eller i vårt fall hela Dalarna. Där du väljer att bo ska du ha tillgång till
kultur, utbildning samhällstjänster och service i ett hållbart samhälle.

Hela Sverige dessa frågor med sina lokala föreningar, kommunbygderåd och regionala styrelsen för att påverka kommunerna och Regionerna.

Att var medlem i Hela Sverige Dalarna ger framförallt förutsättning för att genomföra projekt som löser lokala önskemål – att kunna göra det i samarbete med andra med samma eller liknande planer.

Vi mobiliserar nu Dalarnas landsbygder – häng med!!

 

Välkommen ni också!

Exempel på saker vi arbetar med i Dalarna:

 • Lokalt inflytande – Det är våra över 300 lokala grupper och föreningar som utgör den första samhällsnivån. De kan också beskrivas som den demokratiska nivån mellan individen och kommunen. För oss är det självklart att lokala och regionala myndigheter och politiker rådfrågar dem innan viktiga beslut fattas, för att öka delaktigheten och få ett lokalt perspektiv.
 • Service i samverkan – Ofta fungerar små lokalt anpassade lösningar bäst. Ortens mataffär kan vara samlingspunkt för exempelvis myndighetskontakter, turistinformation, bibliotekstjänster med mera.
 • Kollektivtrafik i hela Dalarna och anknytningarna i grannregionerna
 • Social innovation – samhälleliga lösningar för det lokala samhället
 • Lokal ekonomi – för att stötta lokala entreprenörer och lokala projekt
 • Bredbandsföreningar

Praktiska förmåner för medlemsföreningar är:

 • Bygdeförsäkringen Landsbygdsriksdagen vartannat år
 • Träffpunkt Höstmöte och Årsmöte i som genomförs i Dalarna
 • Några kommuner har kommunbygderåd eller liknande, där lokala föreningarna träffas
 • Nationellt träffas ordförandegruppen några gånger per år, och andra nationella samlingar
 • Regeringsuppdraget som Hela Sverige har bidrar till möjligheten att organisera sig tillsammans med andra i demokratiskt uppbyggda lokala utvecklingsgrupper på landsbygden.