Hela Sverige

Metoder för att utveckla lokalt inflytande.

Lokalt inflytande är grundläggande för oss, oavsett fråga eller nivå. Detta är något vi alltid tar upp och nämner i de sammanhang som vi medverkar i, liksom i våra skrifter, nyhetsbrev och övrig kommunikation.

Vi visar gärna på goda exempel från Dalarna.

I undermenyn hittar du information om:

  • LUP
  • LEA
  • BID
  • Bilda Bygdebolag
  • Service i samverkan
  • Socialt företagande