Hela Sverige

Höstmöte 2021.

Boende och byggande på landsbygden

 

Vikarbyns byalag:   

Årets lokala utvecklingsgrupp i Dalarna 2021

Den 13 november genomförde vi Höstmöte med alla våra organisationer i Dalarna. Mötet hölls i Naturum med besök upp i det nya utsiktstornet i Siljansnäs.

Centralt på mötet hade vi  ”Boende och byggande på landsbygden”
Målet var att ge en bredare bild av vad Hela Sverige är och diskutera vad vi som grupp kan göra och hur vi blir en stark röst lokalt, regionalt och nationellt.

Program för dagen:

09.30 – Fika och ”mingel”
10.00 – Varmt välkomna till vår mötesplats
10.10 – Bysjöstrand Ekoby – att bygga nytt på landsbygderna
11.10 – Byhotell presenterat av Siljansnäs Stugby
11.45 – Lunch inkl. Rundvandring i Siljansnäs Naturum och besök upp i det nya utsiktstornet
13.00 – Kulturnät
13.35 – Höstmöte inkl. korade av Årets Utvecklingsgrupp
14.45 – Hemgångsfika