Hela Sverige

pitch.

Lokala utvecklingsgrupper
Kommunbygderåd
Regionförening/Länsbygderåd
Nationell förening

Samarbetsgrupper – Mittmöte (Skaraborg, Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Stockholm, Gävleborg,

Höstmöte
Årsmöte (vår)
byanatsforum

Agenda 2030
Entreprenörskap och företagande på landsbygden
Levererar balansrapporter: 1 Kultur, 2 Hållbarhet, 3 Befolkning, 4 Infrastruktur, 5 Bredband, 6 Naturresurser
Landsbygdsutveckling i fokus: Service, kultur, lokalt inflytande, infrastruktur, digitalisering
Belysa och motverka den urbana normen
Service i Samverkan