Hela Sverige

Stärka lokalt.

2020 har vi lyckats mobilisera byarörelsen till en stark kraft som inte kan ignoreras.
2020 har vi länsavdelningar med väl fungerande verksamhet och vi har en aktiv och hög närvaro i
hela landet.
2020 har vi ett starkt inflytande och är en efterfrågad samarbetspart i alla regioner/län där även
företrädarna för länsavdelningarna är efterfrågade.
2020 är vi en aktör för ett land i balans tillsammans med våra medlemsorganisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
2020 har vi en större mångfald bland våra företrädare och medlemmar vad gäller ålder, kön och
etnicitet, etc. Vi speglar den bygd vi företräder.
2020 vet byarörelsen och enskilda att de kan hitta bra idéer, tips och kunskap i samlad form på vår
digitala plattform.
2020 är Hela Sverige ska leva den självklara medlemsorganisationen för alla som vill ha en balans
mellan stad och land.
2020 har Landsbygdsriksdagen stärkt sin roll som den bästa mötesplatsen för byarörelsen att träffas
på för att diskutera och utveckla landsbygdsfrågor och ett land i balans.