Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Vindkraftsarena Dalarna.

Projektet Innovationsnod Dalarna

Augusti 2021 – december 2022 har Hela Sverige Dalarna varit med i projektet med våra samarbetspartner Länsstyrelsen, Region Dalarna och Samarkand2015 AB.

Det fanns olika ansvarsområden:

Länsstyrelsen Dalarna

  • Ansvarig för projektledning och information, upphandlingar m.m.
  • Huvudansvar för: ”Aktivera näringslivet inför vindkraftsetableringen”.
  • Upphandlad resurs genomför och hjälper till i alla insatsområden

Region Dalarna

  • Huvudansvar för ” Etablera en regional innovationsnod för vindkraft”
  • Tar fram finansierings- och arbetsmodell för nodens fortsatta arbete- etablera en näringslivsplattform

Samarkand AB

  • Huvudansvar för insatser inom ”Etablera en regional innovationsnod för vindkraft”
  • Arbetar fram förslag på 3-4 nya produkter- bidrar till att ta fram näringslivsplattform

Hela Sverige Dalarna

  • Huvudansvar för ” Utveckling av lokalsamhällen”
  • Utveckling av fem nya verksamhetsidéer
  • Skapa en samhandlings- och dialogmodell för ökat tillit och utveckling under etableringsfasen E

 

Ytterligare två verktyg som ska underlätta lokala dialoger har tagits fram genom att anpassa modeller som redan används i lokal utveckling på många platser i Sverige till vindkraft. (Lokal utvecklingsplan (LUP) med Vindkraft Inriktning och Lokalekonomisk analys (LEA) med Vindkraftfokus). Arbetet har beskrivits och sammanfattats i en metodhandbok, som Lisa har tagits fram.

Nya former för bygdepeng arbetas fram i tre vindkraftsprojekt. Projektet fungerar både som medlare mellan vindkraftsbolag, kommun och byagrupper som för samman aktörerna men även som idégenerator för hur man kan tänka nytt kring utformningen. Arbetet har beskrivits och sammanfattats i en metodhandbok, som Marc har tagits fram.

Lisa och Marc har jobbat i projektet med externa medel via Länsstyrelsen. Projektet avslutades den 31 december 2022.

 

Metodhandbok Bygdeprocesser vindkraft

Metodhandbok Bygdemedel

 

Fler produkter från projektet:

Metodhandbok Leverantörsnod Dalavindkraft

Leverantörsnoden Dalavindkraft