Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Byalagsförsäkring.

GRATIS FÖRSÄKRING FÖR DIG OCH DIN LOKALA UTVECKLINGSGRUPP

HELA SVERIGES BYALAGSFÖRSÄKRING

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister är försäkrade genom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och det kostar inte en krona. Försäkringen gäller även länsavdelningar liksom kommunbygderåd under förutsättning att de är registrerade i vårt medlemsregister.

Försäkringen vi tecknat är en grundförsäkring anpassad efter de flesta lokala gruppernas behov. Den omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring.

Genom att vi köpt en kollektiv försäkring, blir kostnaden så pass låg att vi inte behöver ta ut någon avgift av våra medlemsgrupper. Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea.

Läs mer här

Lite försäkringsfakta

Villkoren för den byalagsförsäkring som vi tecknat följer i huvudsak de allmänna villkor som försäkringsbolaget tillämpar med de begränsningar och försäkringsbelopp, som du kan läsa mer om här ovan.