Hela Sverige
Pressmeddelande20 november, 2016

2016 års hedersomnämnande till Hylte kommun

 

Varje år sedan 1993 delar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva ut utmärkelsen Årets kommun till en kommun som gjort ett bra arbeta för att hela kommunen ska leva. I år går utmärkelsen till Värnamo kommun.

Hela Sverige ska leva vill i år även ge ett hedersomnämnande till en kommun som på ett föredömligt sätt gjort en speciell insats. 2016 års hedersomnämnande går till Hylte kommun.

Hylte är en landsbygdskommun som medvetet jobbat med integration, digital infrastruktur och unga. Kommunen har, trots begränsade resurser, tillvaratagit de möjligheter till utveckling av kommunen som integration ger och är den kommun som växt mest i regionen tack vare detta, och efter en längre tid av befolkningsminskning.

De har medvetet skapat extra snabba vägar för nyanlända och detta arbete har även inspirerat resten av region Halland arbetet med integration. Hylte har konkret visat att ett medvetet och modernt sätt att jobba med integration och att nyttja de fördelar som finns i mindre kommuner med snabba beslutsvägar och nära relationer mellan kommun, ideella organisationer och företag ger positiva resultat.

Det är så klart väldigt roligt att vårt arbete uppmärksammas. Hylte är en landsbygdskommun och vår framtid ligger i hur vi tillsammans kan utveckla de möjligheter som finns. I detta fall handlar det om den digitala infrastrukturen och på det sätt vi lyckas att integrera våra nya kommuninvånare. Samtidigt vill vi lyfta de ungas möjligheter till ett gott liv i Hylte. Lyckas vi fullfölja arbetet med dessa ”tre ben” kommer framtiden i Hylte blir mycket ljus, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

 

 

Årets kommun delas ut sedan 1984, sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom utmärkelsen. I utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, f d riksdagsledamot, Thage G Peterson, f d talman och författare, samt Isabelle Axelsson, #ungapålandsbygden. Utmärkelsen och 10 000 kronor delas ut vid Hela Sverige ska levas Förenings- och höstmöte.

 

Press är välkomna att delta på utdelningen av utmärkelserna Årets lokala utvecklingsgrupp, Årets kommun och Årets hedersomnämnda kommun under Hela Sverige ska levas Förenings- och höstmöte.

Datum: 1 december

Tid: 11.15-12.30

Plats: Park Inn by Radison Blue, Uppsala

 

 

Kontakt

Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun

Tfn: 073 371 80 02, e-post: ronny.lofquist@hylte.se

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se

Ulrik Strömberg, handläggare Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 641 44 14, e-post: ulrik.stromberg@helasverige.se