Hela Sverige
Pressmeddelande19 oktober, 2016

9 av 10 tycker det är viktigt med en aktiv landsbygdspolitik

 

Nära 9 av 10 instämmer i påståendet att det är viktigt med en aktiv landsbygdspolitik. Det visar Novus undersökning gjord på uppdrag av organisationen Hela Sverige ska leva. Samtidigt instämmer 8 av 10 i påståendet att det är storstäderna som gynnas av den rådande politiken.

– Det är en viktig signal till våra politiker att på ett större allvar ta tag i landsbygdsfrågorna och börja föra en mer aktiv landsbygdspolitik både lokalt och nationellt, säger Hela Sverige ska levas verksamhetsledare Terese Bengard.

På senare tid har landsbygdsfrågan aktualiserats på den nationella agendan, bland annat genom program som P1:s Kluvet land och SVT:s Ett Sverige. Debatter och reportage i tidningar runt om i landet uppmärksammar frågan och i dokumentären Resten av Sverige skildras hur Sveriges landsbygdspolitik försämrat förutsättningarna för utveckling medan Norges regionalpolitik får utgöra ett gott exempel.

I Hela Sverige ska levas Novusundersökning instämmer nästan 70 procent i påståendet att landsbygden missgynnas av den rådande politiken. Undersökningen visar att framförallt frågor som service, jobb, kommunikationer och infrastruktur är viktiga att satsa på.

– Det är inte förvånande för oss att service, jobb, kommunikationer och infrastruktur anses viktigt eftersom vi jobbat med att lyfta dessa frågor, men att så många anser att politiken inte lyckats med detta borde bli en ögonöppnare. Det bästa vore en blocköverskridande regionalpolitik som över tid skapar bra förutsättningar för att hela landet ska kunna leva, säger Hela Sverige ska levas ena ordförande Staffan Nilsson.

 

Kontakt

 

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 578 00 22, e-post: staffan.nilsson@helasverige.se

 

Terese Bengard, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 295 21 25, e-post: terese.bengard@helasverige.se

 

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se