Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

ARBETSFÖRMEDLINGENS NEDLÄGGNINGAR ETT STEG BAKÅT FÖR LANDSBYGDEN.

 

Vi har tagit del av Arbetsförmedlingens beslut att stänga 132 av sina kontor runt om i hela landet. Vi ser detta som ett stort steg bakåt för möjligheten att hela Sverige ska kunna leva.

I den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande som samtliga riksdagspartier ställt sig bakom är utgångspunkten klart och tydligt att staten måste få en större närvaro i våra landsbygder. Att Arbetsförmedlingen nu skär ner så många tjänster och stänger så många kontor går tvärs emot partiernas uttalade intention.

– Vi är oroliga över den effekt denna stora nedskärning kommer att få. Att i ett svep slå ut alla dessa arbetstillfällen och tillgång till viktig service kommer att skada mindre orter, både rent ekonomiskt och moraliskt, då alldeles för många redan tröttnat på att se servicen försvinna från sina bygder, säger Åse Classon, en av Hela Sverige ska levas ordförande.

I Stockholms län blir 15 kontor kvar, medans Norrbottens län – hela 25 procent av Sveriges yta – bara får 11 kontor kvar. Ett försök till att mildra effekterna är att placera Arbetsförmedlingens funktioner i fler servicekontor. Detta är dock en helt otillräcklig insats då servicekontoren inte får handlägga eller ta beslut i frågor som rör de arbetssökande. Att privata aktörer om några år kommer att starta upp arbetsförmedlingar i kommuner med stor lands- och glesbygd är heller ingenting vi tar för givet.

– De senaste åren har vi märkt att intresset för att hålla ihop landet och stärka landsbygderna har ökat bland politiker på både riksnivå och lokal nivå och vi har sett med optimism på utvecklingen. Detta riskerar att minska många landsbygdsbors tilltro till politiken och riskerar att öka känslan av utanförskap som existerar på många mindre orter ordentligt, säger Staffan Nilsson, även han ordförande för Hela Sverige ska leva.

För att mindre orter ska bli möjliga och attraktiva att bo i krävs närvaro av både statlig och kommersiell service. Staten måste finnas till för alla Sveriges invånare, oavsett bostadsort.

 

Kontakt

Åse Classon, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

E-post: ase.classon@helasverige.se

Telefon: 070 581 35 50

Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: staffan.nilsson@helasverige.se
Telefon: 070 578 00 22