Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Remissvar

Åtgärder för bättre bostadsförsörjning.

Den 15 april lämnade Hela Sverige ska leva vårt remissvar på Landsbygds- och infrastrukturdepartementets promemoria om åtgärder för bättre bostadsförsörjning.

En övergripande budskap vi lyfter är vikten av att snabbt agera för ett ökat bostadsbyggande då det finns en omfattande bostadsbrist i Sveriges landsbygder och mindre orter. Enligt Hela Sveriges bedömningar saknas cirka 50 000 bostäder. Skälet till detta är dels att marknadsbedömningen på värdet att bygga gör det svårt att erhålla finansiering till ny- eller ombyggnad av bostäder på landsbygden. Men främst är det en allt äldre befolkning över 75 år som vill bo kvar i sin hembygd men har behov av modernare och lättanvända bostäder.