Hela Sverige
Artikel11 juni, 2012

ATTRAKTIVA OCH HÅLLBARA BYGDER.

 

I början av september samlas Sveriges byarörelse till Landsbygdsriksdag i Blekinge. Byarörelsen står för helheten och bygger det hållbara samhället. ATTRAKTIVA_OCH_HAALLBARA_BYGDER

#Landsbygdsriksdagen