Hela Sverige
Artikel10 juni, 2015

Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

 

Billigare utbyggnad av bredbandsnät (Prop. 2015/16:73)

#Digitalisering#Remissvar