Hela Sverige
Artikel25 mars, 2017

Bra att alla beslut blir landsbygdsbedömda.

 

Nu har remisstiden för svaren på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande gått ut. Utredningen är gedigen och då samtliga riksdagspartier står bakom slutbetänkandet finns det gott hopp om att många av förslagen kommer att genomföras.

Läs mer här!

#Politik