Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
RONNEBY KOMMUN

Bredd och spets i Årets kommun 2022.

Helena Carlberg Andersson, ordförande i Ronneby kommunbygderåd och Kenneth Michaelsson (c), tidigare kommunstyrelsen i Ronneby kommun.

Ronneby kommun har jobbat systematiskt med landsbygdsfrågor under många år – med samverkan och strategisk planering som viktiga framgångsfaktorer. Nu tilldelas dom utmärkelsen Årets kommun 2022 av Hela Sverige ska leva.

Spännvidden i arbetet med landsbygdsfrågor är stor inom Ronneby kommun. Här finns operativa insatser genom till exempel särskilda ungdomssatsningar, försköningsprojekt och så kallad landsbygds-TV. Men här finns också de strategiska perspektiven genom ett landsbygdspolitiskt program, fysisk planering och strukturer för samverkan med både ideella krafter och företag.

Ronneby kommun har en palett av insatser med både bredd och spets som ska göra landsbygderna till attraktiva livsmiljöer att bo, leva och verka i.

Stort grattis! Hur känns det att få utmärkelsen från Hela Sverige ska leva?

– Det känns fantastiskt roligt! Det blir ett verkligt erkännande för allt det engagemang och arbete som Ronneby kommun tillsammans med ideella krafter och näringslivet har lagt ner på att utveckla landsbygderna i kommunen, säger Daniel Granello som är landsbygdsutvecklare på Enheten för strategisk samhällsutveckling.

Finns det något resultat ni är extra stolta över?

– Tvingas jag välja är det nog det strategiska samarbetet som finns mellan Ronneby kommun och Ronneby kommunbygderåd och de försköningsmedel som varje år tilldelas landsbygderna, där representanter från landsbygderna är med vid besluten om tilldelning, säger Daniel Granello.

Vilka är framgångsfaktorerna i ert arbete?

– Två av framgångsfaktorerna är att vi bygger arbetet på en långsiktig samverkan med krafter på landsbygderna samt att vi ser landsbygdsutveckling som en strategiskt viktig fråga för en hållbar utveckling, säger Daniel Granello.

Ronneby kommun tar helt enkelt landsbygdsfrågorna på allvar. Inte som en fråga vid sidan om, utan som en självklar del i den kommunala verksamheten. Där de långsiktiga ambitionerna i det landsbygdspolitiska programmet har sällskap av praktisk handling.

Vilka är de viktigaste frågorna kommande år?

– Några av de viktiga frågorna kommer att vara byggnation, samhällsservice och kommunikationer på landsbygden, samt hur landsbygdsperspektiven fångas upp på bästa sätt i processen för att ta fram en ny översiktsplan för kommunen, säger Daniel Granello.

Årets kommun är en återkommande utmärkelse som Hela Sverige ska leva delar ut till en kommun som driver ett systematiskt och framgångsrikt arbete med landsbygdsfrågor.

Se filmen om Ronneby kommun.