Hela Sverige
Artikel16 januari, 2020

Byanät bör få del av nytt bredbandsstöd.

 

I jämförelse med andra länder ligger Sveriges landsbygd långt fram när det gäller bredband. Men nu har myndigheterna missat att byanäten är en viktig resurs. Ett nytt statligt stöd för bredbandsutbyggnad bortser från lokal kapacitet, skriver flera debattörer.

Läs mer här!

 

#Byanätsforum#Digitalisering#Politik