Hela Sverige
Artikel4 februari, 2018

Bygden måste få ta del av vindkraftens miljarder.

 

Cirka 1 500 nya vindkraftverk behöver byggas på landsbygden i Sverige de närmaste tolv åren. Bara om rimliga delar av miljardinvesteringarna kommer berörda människor och samhällen tillgodo bidrar de till ett Sverige som håller ihop. Ett viktigt steg i den riktningen vore att låta fastighetsskatten på vindkraft tillfalla berörda kommuner, skriver företrädare för Hela Sverige ska leva.

Läs mer här!

#Lokal förvaltning#Naturresurser#Politik