Hela Sverige
Artikel28 januari, 2009

Bygdepeng och inflytande över planeringen av vindbruket.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Bygdepeng och inflytande över planeringen av vindbruket

#Remissvar