Hela Sverige
Artikel6 november, 2013

Delbetänkande: Effektivare bredbandsstöd.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Delbetänkande: Effektivare bredbandsstöd (SOU 2013:47)

#Remissvar