Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Egenskaper.

Om ni möts i ett nytt sammanhang behövs en presentation. Låt alla deltagare skriva sitt förnamn och ägna sedan några minuter åt att komma på en egenskap till varje bokstav. Ett exempel för namnet Karin kan bli:

K – Kreativ, A – Arbetsam, R – Rolig, I – Ivrig, N – Nyfiken.

Presentera sedan resultatet för gruppen.

#Fria metoder