Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Ekonomisk förening.

Kooperativa företag kan drivas i olika företagsformer. Ekonomisk förening är ofta lämpligast eftersom lagstiftningen är anpassad till det demokratiska ägandet. Ekonomisk förening är också ett sätt att garantera att inflytandet stannar kvar hos de som är närmast berörda.

En ekonomisk förening ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Medlemmarna kan delta i verksamheten som konsumenter eller andra förbrukare som leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att utnyttja föreningens tjänster. En ekonomisk förening bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer. De ska ta beslutet att bilda föreningen, anta stadgar, välja en styrelse samt en eller flera revisorer. När man bildar en ekonomisk förening måste den registreras hos Bolagsverket. Föreningen får också rättskapacitet i och med registreringen. Rättskapacitet innebär bland annat att föreningen kan vara part inför domstol samt att den får olika rättigheter och skyldigheter. En ekonomisk förening är bokföringsskyldig och måste i vissa
fall betala arbetsgivaravgifter. Medlemmarna i en registrerad ekonomisk förening är inte personligt betalningsansvariga för föreningens skulder utöver insatsen. (Källa: Handbok i lokal finansiering, www.skatteverket.se)