Hela Sverige
Artikel20 mars, 2017

En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

#Remissvar