Hela Sverige
Pressmeddelande20 maj, 2018

En politik för att hela Sverige ska leva.

 

Idag, söndagen den 20 maj, antog Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik ett uttalande genom en omröstning där deltagarna använde appen menti.com. Uttalandet lyder:

En politik för att hela Sverige ska leva.

Vi behöver en ny politik för Sveriges landsbygder. Under en lång tid har landsbygdens behov nedprioriterats, vilket har skapat ett kluvet land. Det är nu dags att ta krafttag mot denna negativa utveckling. Vi vill ha ett land i balans. Vi måste finna nya lösningar på landsbygden som anpassas efter de lokala förhållandena. Vi tycker att landsbygden måste få finnas till på sina egna villkor och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Landsbygdsriksdagens deltagare tycker att:

Ökat bostadsbyggande & bättre möjligheter till resor och transporter
Digitalisera hela Sverige
Skapa bättre service & trygghet
Ge mer lokalt inflytande

är de viktigaste frågorna för utveckling av landsbygden.

Detta bör göras genom att:

Fatta beslut som inte påverkar landsbygderna negativt
Förenkla regelverk och projektadministration samt minska byråkratin
Främja lokal finansiering, lokalt inflytande och civilsamhället
Förändra synen på och bilden av landsbygden

Det är dags att skapa en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige.
Antaget av Landsbygdsriksdagen, Örnsköldsvik 20 maj 2018

 

Kontakt

Åse Classon, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: ase.classon@helasverige.se
Telefon: 070 581 35 50

Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: staffan.nilsson@helasverige.se
Telefon: 070 578 00 22

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: terese.bengard@helasverige.se
Telefon: 070 295 21 25

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Årets landsbygdsriksdag var den 15:e i ordningen och hölls i Västernorrland. Läs mer här

#Landsbygdsriksdagen