Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Ds 2022:14 Diarienummer Ku2022/01230.

Ett hållbart mediestöd för hela landet.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

En oerhört viktig del i att hålla ihop ett land, ha goda demokratiska grunder och en god yttrandefrihet är en stark och oberoende press. Det har varit en av grundstenarna i det samhälle vi byggt i Sverige. I takt med tidens förändringar har många tidningar haft tufft de sista åren och det har skett en centralisering generellt i samhället så också inom medielandskapet. Vi håller med om formuleringen i utredningen, det vill säga att det krävs ett hållbart mediestöd för hela landet.

Inom Hela Sverige ska leva värnar vi om att platser ska få samma förutsättningar att utvecklas om än förutsättningarna och metoderna för detta kan skilja. En sådan viktig del är att skapa förutsättningar för att det finns lokal journalistik i hela landet. Vi delar uppfattningen att det behövs ett mediestöd för att upprätthålla detta då förutsättningarna är som de är nu. Det är av största vikt att mediestödet utformas på ett sätt att det inte försvårar för tidningar på landsbygderna och att kvarvarande fristående dagstidningar kan leva kvar. De har en viktig uppgift i den lokala nyhetsbevakningen.

Vi måste se platsernas olika förutsättningar och långa avstånd, en icke fullt utbyggd infrastruktur, bredband eller mobiltäckning samt ett digitalt utanförskap ska inte rycka undan förutsättningarna för att kunna ta del av lokala nyheter. Det är viktigt att säkra dagstidningar med lägre upplaga av papperstidningar och ta hänsyn till kostnadsutvecklingen för distribution, tryck och papper samt energi. Dessa har stigit avsevärt de senaste åren och kraftiga höjningar är fortsatt att vänta.