Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Fall.

Alla delas in i smågrupper. Man ställer sig i en cirkel, med en person i mitten. Personen i mitten ska blunda och falla åt något håll i cirkeln och de andra ska försiktigt ”putta runt” denne. Syftet med övningen är att lita på andra i gruppen.

 

#Fria metoder