Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Finn finansiering.

Att hitta finansiering som möjliggör för en att genomföra sina idéer tar ibland en betydande tid av projektet som helhet. Slup.se – Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi tittade 2005 på lösningar för den sociala ekonomin när det gäller ekonomi, kredit och finansiering. Gruppen gjorde en kartläggning av de möjligheter som finns.

Skriften ger tips om hur man kan undersöka de lokala förutsättningarna för finansiering – och de verksamhetsformer som passar bra för den sociala ekonomin.

Detta material är tänkt som en första vägledning till hur ni som vill starta ekonomisk verksamhet tillsammans kan tänka kring finansiering. Finansiering är ett stort problem för alla grupper som vill förverkliga sina idéer, eftersom man ofta inte är insatt i finansieringsfrågorna och har svårt att få rådgivning.

Slup.se består av ett brett partnerskap där länsstyrelsen, kommuner, organisationer, företag och den sociala ekonomins aktörer i Stockholms län samarbetar kring tre olika teman: Utbildning, stödtjänster och social redovisning. Syftet har varit att finna nya modeller till förbättring inom områden som finansiering, ledarskapsutveckling, upphandling, social redovisning, integration och lokalt utvecklingsarbete. Arbetet utmynnade i en hemsida med stödtjänster för den sociala ekonomin.

När
När man behöver pengar eller en organisationsform för att genomföra sin idé.

Hur lång tid
Flera möten – några veckor. Passar bra som studiecirkel.

Resultat
En analys av vilka möjligheter som finns.