Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Förslag om att tillsätta ett landsbygdspolitiskt råd.

Hela Sverige ska levas nya ordförande Erik A Eriksson har tillsammans med sin kollega Irene Oskarsson och verksamhetschef Terese Bengard lyft ett förslag om att regeringen bör inrätta ett landsbygdspolitiskt råd.

Under vecka 18 gick Hela Sverige ska leva  ut med en debattartikel om att regeringen bör inrätta ett landsbygdspolitiskt råd. Artikeln undertecknades av våra två ordförande Erik A Eriksson och Irene Oskarsson samt verksamhetschef Terese Bengard.

Viktiga budskap i artikeln är:

  • Den illa tilltygade landsbygdspolitiken från 2018 blev en tummetott.
  • Ett landsbygdspolitiskt råd kan syresätta politiken och bidra med lösningar för en ny tid.
  • Viktiga uppgifter för rådet skulle bland annat vara att aktualisera den nuvarande landsbygdspolitiken utifrån nya förutsättningar i omvärlden och föreslå åtgärder som behövs för att nå de landsbygdspolitiska målen.
  • Men staten kan inte göra allt själv – utan en viktig roll är också att skapa förutsättningar för civilsamhället och andra aktörer.
  • Ett landsbygdspolitiskt råd kan också formas som ett svenskt svar på arbetet med EU-kommissionens Rural vision.

Läs hela debattartikeln här.