Hela Sverige
Pressmeddelande31 mars, 2016

Första delbetänkandet från landsbygdskommittén ger hopp

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva välkomnar den parlamentariska landsbygdskommitténs första delbetänkande.

 

Även om det i första hand är en kartläggning bakåt, så finns det viktiga delar som redan idag ger signaler om vad som behöver göras, menar Hela Sverige ska levas två ordförande Staffan Nilsson och Åse Classon.

 

När utredningen presenterades den 31 mars skrev kommitténs samtliga ledamöter på DN Debatt: ”Statens snabba reträtt från landsbygden måste bromsas.” Det är en tydlig och viktig signal, som Skatteverkets generaldirektör nu verkar ha förstått.

 

Utredningens uppdrag är att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling för Sveriges landsbygder fram till 2050. Det är en stor utmaning. Vi hoppas att arbetet lyckas och att det finns stor politisk enighet även när vi kommer till slutresultatet av utredningen. Att delbetänkandet är undertecknat av alla partier visar att de är överens, vilket är en stor styrka och något som vi välkomnar. Delbetänkandet slutar med många ”Hur kan…?”. Det återstår att svara på. Risken finns att det blir en utredning som inte resulterar i några konstruktiva politiska beslut, men vi hoppas och tror att ledamöterna gör sitt yttersta för att hitta en väg framåt i största möjliga enighet.

 

Kommittén tar upp flera av de frågor som vi i Hela Sverige ska leva driver med kraft, som digitaliseringens möjligheter, men även brister i utbyggnaden av den digitala infrastrukturen på landsbygden. Post- och telestyrelsen konstaterade häromdagen att det saknas 4 miljarder kronor för att uppnå statens mål gällande utbyggnad av bredband, och vi menar att dessa pengar måste tillföras för att bredbandsmålet ska uppnås och landsbygden ska få samma kommunikationsmöjligheter som staden.

 

Kommittén talar vidare om vikten av en decentraliserad förvaltning. När statens utredare presenterade ett första utkast till hur en regionalisering skulle kunna se ut, konstaterade vi att det finns risk för en ökad centralisering och vi uppmanade utredarna att lägga stort fokus på lokal utveckling och lokal demokrati. Vi ser positivt på att den landsbygdsparlamentariska kommittén har gjort en tydlig skrivelse om att decentralisering är av stor vikt.

 

Kommittén konstaterar också att Sverige inte har en landsbygd, utan flera landsbygder, där behoven och utmaningarna ser olika ut. Det känner vi väl till i Hela Sverige ska leva och våra länsavdelningar och lokala grupper som finns spridda över hela landet håller säkert med om den beskrivningen.

 

– Den viktigaste delen i delbetänkandet är när kommittén skriver om sina bedömningar och ställningstaganden. Vi kan bara bekräfta analysen om avsaknaden av tvärsektoriella lösningar, något som jag verkligen har erfarenhet av från mitt arbete i Norrbotten med landsbygdsfrågor, säger Åse Classon, ordförande i Hela Sverige ska leva.

– Utmaningen nu ligger i framtiden, inte i tillbakablickarna, och vi har en optimistisk förhoppning på de slutsatser som slutbetänkandet kan komma att dra, säger Staffan Nilsson, även han ordförande i Hela Sverige ska leva och deltagare i utredningens expertgrupp.

 

 

Kontakt

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 578 00 22, e-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 581 35 50, e-post: ase.classon@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se