Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

GRATTIS HYLTE KOMMUN, ÅRETS KOMMUN 2021.

 

Hylte kommun har tilldelats utmärkelsen Årets kommun 2021 med följande motivering:

Hylte kommun ser landsbygdsfrågorna som en del av sitt DNA. Det innebär bland annat att kommunen satsar på sina lokala skolor, att ungdomar får gratis kollektivtrafik, att alla invånare som vill, kommer att ha fiber senast i slutet av år 2021. Ny detaljplan är på gång för boende i hela kommunen och kommunen planerar att införa ortsutvecklingsprogram.

– Jag ser det som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Vårt långsiktiga utvecklingsarbete berör hela kommunen. Allt vi gör i Hylte är ju faktiskt, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Den här resan började 2015 när man konstaterade att de befintliga skolorna i kommunen var i ganska dåligt skick. Kommun valde att behålla skolorna och förskolorna i alla kommundelar samt bygga nytt där det fanns behov. Det som framför allt sticker ut, är att de orter på landsbygden som kommunen satsat på har ett invånarantal på mellan 300 och 800 personer.

Från en anslutningsgrad på 6 procent 2015 har nu i princip alla invånare tillgång till bredband. En mobil fritidsgård har startats för att kunna möta ungdomarna där de bor och i Hylte satsas det på nya bostads- och industriområden. Från en anslutningsgrad på 6 procent 2015 har nu i princip alla invånare tillgång till bredband.

Hylte håller nu på att ta fram en tillväxts- och utvecklingsstrategi, som sträcker sig fram till 2035. Ambitionen är att det ska vara ett brett engagemang för att gemensamt ta fram kommunens långsiktiga arbete. Det finns redan en rådsstruktur för olika områden och ett dialogforum för företag, kultur- och idrottsrörelse.

Som ett komplement till detta införs från och med årsskiftet kommundelsråd kopplat till ett ortsutvecklingsprogram vars syfte är att lyfta platsspecifika utmaningar.

 

För mer information kontakta:

Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande, Hylte kommun, tfn 0733-71 80 02.

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, tfn 070-295 21 25.