Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Gruppdiskussion.

Ställ en öppen fråga eller ge ett påstående till din grupp. Låt deltagarna svara och uppmuntra dem gärna att konkretisera sina tankar så långt som möjligt genom frågor som ‘hur tänker du då?’ och ‘förklara mer’. Undvik att moralisera svaren. Är någon inne på en destruktiv åsikt försök att bemöta åsikten med frågor som ‘hur vet du det?’ och ‘kan du ge exempel?’.

Om du har en grupp som har många idéer och åsikter, dela in dem i bikupor och låt dem diskutera av sig. Låt dem sedan redovisa gruppvis vad de kommit fram till. Är gruppen å andra sidan väldigt tyst och du känner att du inte kommer någon vart finns det flera alternativ. Låt dem prata två och två någon minut, fråga sedan varje par vad de kommit fram till. Provocera. Formulera en mening som det bara finns ett svar till. Förhoppningsvis svarar någon i gruppen då ”ja eller nej”. Utifrån det kan du som ledare fråga den personen varför.

Om inget av ovanstående fungerar, reflektera över varför gruppen är så tyst. Om de inte känner varandra tillräckligt väl kan du spara diskussionen till senare. Satsa istället på gruppstärkande övningar. Tystnaden kan också bero på att deltagarna inte är på det klara med syftet för dagen eller diskussionen. Du som ledare får då backa några steg och helt enkelt fråga var oklarheten ligger. Ibland kan det faktiskt vara på sin plats att fråga gruppen om de överhuvudtaget vill vara där. Initiativet till din utbildning kan ha kommit från någon annan.

När
Övningen passar för att ge en grund att initiera en diskussion om ert ämne.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt minst en timme så att diskussion verkligen hinns med.

Resultat
Övningen ger deltagarna tillfälle att våga stå för sina åsikter och att samla koncentrationen i frågan. Du får också en översikt kring hur diskussionsvillig gruppen är, och bakgrunden till den eventuella diskussionviljan.

För hur många
Passar alla grupper.

#Fria metoder