Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Handbok i lokalfinansiering.

När ni står inför ett akut finansieringsproblem i bygden eller söker en långsiktig lösning för lokal finansiell infrastruktur då kan Handboken både ge tips och inspiration. Det handlar om hur sparpengar som finns i bygden hos invånarna, föreningarna och företagen kan organiseras i lokala kretslopp av pengar. Ett smart och hållbart sätt att finansiera och få inflytande över bygdens utveckling. Materialet är framtaget av Ulla Herlitz, Hela Sverige ska leva.

Här är en sammanfattning av metoden som beskrivs i handboken:

Steg 1. Vad är det ni vill göra?
Beskriv vilket/vilka lokala behov det är som ska lösas. Är det finansiering av en specifik verksamhet eller är syftet att skapa en lokal finansiell infrastruktur? Vilka behov ska den i så fall svara mot? Vilka är målgrupperna, intressenterna och finansiärerna? Hur tänker ni att det ser ut om fem år? Utifrån frågor och svar i steg 1 skriver ni ner vad ni vill göra, era målgrupper och er framtidsbild. Nu har ni formulerat ert projekt.

Steg 2. Mobilisera
Nu är det dags att mobilisera, förankra och jobba vidare med projektet. Lägga upp en plan för att engagera nyckelpersoner både lokalt och utanför bygden samt mobilisera hela bygden. Information till bygdens föreningar där större möten,
studiecirklar och utställningar kan användas. För att samla kunskap och sprida inspiration kan en LEA genomföras. Mobiliseringen kanske medför att projektet utvidgas eller förändras. Då måste en omformulering av projektet göras innan ni går vidare till nästa steg.

Steg 3. Testa och prioritera
Handbokens nästa avsnitt presenteras kortfattat
17 olika associationsformer och organisationsmodeller. Testa varje alternativ på ert eget projekt och skriv ner fördelar och nackdelar. Välj ut ett antal möjliga alternativ och ta fram mer information på nätet och från andra liknande lokala initiativ. Kontakta kanske också externa rådgivare och tilltänkta projektfinansiärer för tips. Skatteverket och Bolagsverket har förträfflig information om det mesta som rör formalia för föreningar och bolag. De har dessutom hänvisningar till lagtexter etcetera. Likaså den statliga Finansinspektionen
(se sidorna 12-28 och www.skatteverket.se, www.bolagsverket.se, www.fi.se).

Steg 4. Göra valet
Så är det då dags att göra det slutliga valet och gå vidare i planeringen av genomförandet. Under processens gång har det förmodligen visat sig vem som ska äga projektet framöver. Blir det en befintlig förening eller ska det bildas en ny organisation eller ett bolag? Syftet med handboken är att ge vägledning om former och modeller vid lokal finansiering; att hitta det som passar bäst till det ni vill göra. För stöd och råd i genomförandeprocessen som följer, kan sedan olika berörda intresseorganisationer kontaktas (se sidorna 29-31)

 

#Fria metoder#Lokal ekonomi#Lokal utveckling