Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva Fyrbodal nominerar Dals Långeds Utvecklingsråd.

Dals Långeds Utvecklingsråd. Från vänster; Roger Karlsson, Sören Oksvold, Biba Jelusic, Eva Axberg, Thomas Erlandsson, Barbro Erlandsson Bratt, Joe Clark, Åke I Andersson. Foto: Ines Sebalj.

Hela Sverige ska leva Fyrbodal nominerar Dals Långeds Utvecklingsråd till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Här kommer exempel på det ideella arbete som föreningen utför:
– Sköter sedan många år gästhamnen och ställplatsen för husbilar, maj-oktober. Under år 2021 besökte 150 båtar och 418 husbilar platsen.
– Varje år genomförs sedan ett femtontal år en påskparad i samarbete med Dals Långeds Idrottsklubb
– arrangör av ortens valborgsfirande med körsång, vårtalare och stort fyrverkeri. Några av ortens företag sponsrar evenemanget
– Vårstädning av samhället i samarbete med andra byalag.
– byggt skatbordramp, fotbollsmål i ett område med många nyanlända barnfamiljer.
– Stort engagemang i lokala frågor aktuellt exempel nedläggning av äldreboende.
– sedan år 2016 varit samordnare av ortens kulturdag
– Somrarna 2018 och 2019 genomfördes Långed Park Project, ett unikt samarbete mellan DLU, Campus Steneby och University of Washington, Seattle. Arkitektstudenter från USA samt Campus Steneby ritade och byggde bastu, utsiktsplats, paviljong samt äventyrsbana för barn enligt metoden Design build. Metoden bygger på deltagande från lokalbefolkning i hela processen från ideskapande till utformning. Bastun har sedan dess varit en fantastisk mötesplats för både studenter vid Campus Steneby och bofasta Långedsbor och räknas som en av tio bastuar i Västsverige, som är värda ett besök.

Varje vecka träffas 40-50 personer för bastubad, intressanta diskussioner och härligt bad i Dalslands kanal. En grupp på ett tjugotal personer har på ideell basis ansvar för bastuns skötsel.
– Både våren 2020 och 2021 arrangerade DLU tillsammans med Mötesplats Steneby, med uppdrag från regionutvecklingsnämnden Västra Götaland, seminarier på temat utveckling av orter med hjälp av arkitektur och design
– DLU har aktivt deltagit i Kommunalförbundet Fyrbodals projekt Tur & Retur, som handlade om kommunikationer till och från Dals Långed vilket bl a resulterade i verktyg för samåkning med bil.
– DLU har under sista året lanserat hemsidan langedslife.com för att lämna information och samtidigt marknadsföra orten.
– DLU har under 2021 0ch 2022 låtit trycka upp och bekosta kulturguiden ”Långed – kulturens Mecka”, där Dals Långeds ovanligt många kulturaktörer presenteras med texter, kontaktinformation och en karta
– DLU har medfinansierat en konstalmanacka för 2022, där varje vecka visar en bild gjord av en lokal konstnär.
– DLU har i samarbete med Dals Långeds Idrottsklubb och byalagen i Jenserud och Viken med kommunens hjälp tryckt upp kartor över de många fina vandringslederna runt Dals Långed
– DLU har även i samarbete med ovan nämnda föreningar och Bengtsfors kommun gjort ett arbete med att planera en Hälsans stig genom orten. Finansierad med medel från Hjärt- och Lungfonden.
– Genom intäkterna från ställplatsen/gästhamnen och bastun har DLU kunnat sponsra renovering av Mustadfors Folkets Hus och tidigare även bidragit till underhåll av Dals Långeds Folkets Hus.
– Mötesplats Steneby har tidigare haft en verksamhet med en s k Idépeng, där elever och personal på Steneby/HDK kunnat komma med idéer, som beviljats bidrag, för utveckling av lokalsamhället. DLU brukar ha en representant i juryn. Samarbetet kommer att fortsätta men i förändrade former och där även kommunen går in som aktör.
– DLU deltar aktivt i planeringen av kulturfestivalen BRUK 2022 tillsammans med musikproducenter från Västra Götalandsregionen och projektets skapare Peter Halvordsson från Dals Långed
– Samarbetet med Mötesplats Steneby har under senaste året fördjupats. DLU medverkar aktivt i två av deras projekt. Syftet är att skapa förutsättningar för att kunna leva som kulturarbetare i Dalsland och med fokus på klimatomställning och ett hållbart samhälle. Projektet Textilt Återbrukscentrum har av Vinnova erhållit ett stöd på 850 000:- och DLU är projektägare. Målet med projektet är att skapa en mötesplats för textil i Dals Långed med fokus på produktion, konsumtion och innovation inom återbruk, remake och slow fashion.-
– Projekt nr 2 är Retail Tourism som är ett samarbete med orten Lögstör i Danmar

Länsavdelningens motivering:
Dals Långeds Utvecklingsråd(DLU) har sedan starten år 2000 i samarbete med föreningsliv, boende, Bengtsfors kommun och Campus Steneby, som är en filial till Göteborgs universitet, utvecklat samhället. Förutom alla årliga återkommande evenemang såsom påskparad, valborgsfirande, vårstädning och andra evenemang tillsammans med lokala föreningar så har man tillsammans med Campus Steneby drivit större projekt med utländska samarbetspartners.
Föreningen engagerar många människor i ideellt arbete som genererar samhörighet, entreprenörskap, landsbygdsutveckling och inte minst kunskapsutveckling, främst inom konst, kultur och design, genom sitt samarbete med högskolan på orten. Där det ideella arbetet genererar inkomster används dessa i andra projekt som gynnar bygden.
DLU är ett gott exempel på civilsamhällets styrka.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: https://langedslife.com/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.