Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen nominerar Egnahemsfabriken.

 

Om verksamheten

Egnahemsfabriken är en aktiv förening med stort och gediget engagemang inom social och ekologisk hållbarhet. De agerar inom platsutveckling med fokus på miljöaspekter och långsiktighet. Fysiskt finns Egnahemsfabriken på Tjörn där innovationsprojektet startade våren 2017 och har ett stort lokalt engagemang. Civilsamhället initierade projektet och Tjörns kommun, Göteborgs universitet, Chalmers, studieförbund och Omställningsrörelsen med flera är samarbetspartners.

Målet för Egnahemsfabrikens verksamhet är att öppna möjligheter för fler att skaffa egna hem samt att vara en mötesplats för byggande för alla. Självbyggare får stöd och professionell handledning och kan skapa mindre sk tinyhouses med hållbara och individuella lösningar. Projektet kan ge unga och andra, som ensamkommande och nysvenskar samt äldre som vill skala ner, chans att bo kvar på ön. Intresserade från andra platser än Tjörn kan ansluta och få inspiration samt bygga hus som flyttas och blir goda exempel på andra håll.

Förutom att vara ett nav för självbyggeri fungerar Egnahemsfabriken som social mötesplats kring odling, djurhållning, hantverk och skapande samt mat och pizzabak. Verksamheten fokuserar på unga och ungas behov men alla är välkomna, oavsett ålder och härkomst, både att bidra med kunskap och arbetskraft men också för social samvaro.

Senaste året har verksamheten utökats med Fabriken Unga Omställningsakademin som riktar sig till unga 12-20 år med ledorden snällhet, kreativitet & egenkraft. Fabriken ska vara en plats för ungdomarna att växa, utvecklas och få framtidshopp genom att göra praktiska saker – med handledning och på egen hand eller tillsammans.

Egnahemsfabrikens verksamhet ger inspiration, kunskaper och draghjälp till boende på landsbygden. Arbetsformerna ökar inkludering, bygger det sociala nätverket och stärker lokalsamhället. Detta gynnar den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle.

På Orust bygger man under 2023 ett nytt bostadsområde i samverkan med kommunen. Där kommer fler familjer och individer att kunna uppföra ett eget hus på en tomt som de tillsammans har förvärvat.
Principer/metoden/modellen för hur man klarar av att bygga själv / i egen regi tillsammans finns på Tjörn. Den dagliga verksamheten består av en bemannad arbetslokal i Svanvik som leds av en platschef. Här finns ett stort arbetslokal, byggytor, förråd, maskiner, verktyg, pausutrymmen med mera. De som bygger sina små hus har tillgång till både verktyg och kunskap från arkitekter och snickare.

Egnahemsfabriken är initiativtagare till ett nationellt kompetensforum / konferens för byggemenskaper och socialt byggande som äger rum vartannat år och samlar de flesta aktörer som kan påverka förutsättningarna för småskaligt byggande. Årets konferens i oktober har rubriken ”Idéburet och socialt byggande” och där möts myndigheter som t ex Boverket, kommuner. forskare och experter från högskolor, studenter, arkitekter och andra professioner, boende och byggare samt andra intressenter som är engagerade för att lyfta fram de goda exempel på boenden som uppförs runt om landet, de flesta på landsbygden. Att bygga i egen regi och med egna händer tillsammans ger fler möjligheter till ett hållbart och vackert boende utan spekulation.
Att skapa goda och prismässigt tillgängliga boenden för människor på landsbygden är en av Egnahemsfabrikens mål. Men de arbetar även för att stärka sociala gemenskaper inom städer/förorter genom att skapa intressanta och innovativa projekt som förenar människor runt utekök och odling. Verksamheten kan i praktiken placeras överallt där de självbyggande medlemmarna finns, men det är enklast om man kan bygga sitt lilla hus i Svanvik där varje byggprojekt stöttas med allt från skissarbete, utformning, finansiering, planering och förberedelser till genomförandet av själva husbyggandet.

Egnahemsfabriken vill gärna bli fler så en spridning av idén om en egen Egnahemsfabrik välkomnas av föreningen. Drömmen är en Egnahemsfabrik i varje region/kommun.

Länsavdelningens motivering:
Egnahemsfabrikens verksamhet är en aktiv och inspirerande källa för alla med intresse för ”idéburet och social byggande” och med stort fokus på hållbarhet och delaktighet i omställningsrörelsen.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: https://tjorn.egnahemsfabriken.se/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.