Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Hallands län nominerar Sibbarp-Dagsås Föreningsråd.

 

Om verksamheten

Föreningen har haft en aktiv verksamhet sedan starten för 20 år sedan.
Följande föreningar ingår i Sibbarp-Dagsås Föreningsråd:
Bygdegårdsföreningen, Sibbarps LRF, Dagsås Byalag, Sibbarps 4H-klubb, Hembygdsföreningen, Pensionärsföreningen, SiDnet (Fiberföreningen), Sibbarps GoiF (Bordtennisförening)

Under 2023 sticker följande aktiviter ut:

* Föreningen ger ut tidningen ”SiDan” 4 gånger/år. Redaktionen består av personer från bygden i åldern 16-80 + år. Den 21 januari 2023 firade SiDan 20-årsjubileum med öppet hus, utställning av tidningen genom åren och boksläpp av boken ”Sibbarps bebyggelse del 2” i bygdegården.

* Under våren 2023 genomfördes två styrelseutbildningar som lockade ett fyrtiotal personer från föreningarna i bygden, det var mycket uppskattat även för dem som suttit länge i en styrelse.

* På hemsidan samlas tips om smultronställen, hur det är att bo och leva i bygden – vilken kommunal service som finns samt hur man kan ha en aktiv fritid med förslag på allt från Gårdsfys till boule.
Föreningen har gjort en film om bygden där man bl. a marknadsför tomter för byggnation. Allt för att locka folk att bosätta sig och/eller uppleva upplevelsebygden Sibbarp och Dagsås.

Annat som hänt/händer:
* Allsångskväll vid Caurussedammen, sker årligen

* Sibbarps Festivalen 2022. Där ordnade man Bonnakampen med olika tävlingar, politikerdebatt, 4H presenterade sin Matresevagn och ungdomarna sålde från sina 4H-företag m.m. Alla samlades till en fest i bygdegården på kvällen.

* Skräpplockning som LRF avdelningen arrangerar. I Sibbarp går 4 vägar samman från olika håll så vid skräpplockningen börjar folket från de fyra olika vägarna och samlas för grillning vid bygdegården efter avslutat arbete.

* Det har varit stort engagemang för utbyggnad av förskolan i Sibbarp, eftersom inte alla barn i bygden får plats i nuvarande.
Även skolan som är en F-6 skola har det manifesterats för att behålla de äldre årskurserna.
Många unga familjer (även äldre) har engagerat sig i frågan.

Det har genomförts ett stort antal Leader-projekt i bygden:
– En Äventyrsskog, där skolan kan ha utomhuslektioner och som även besökts av närliggande skolor samt blivit en rekreationsplats för både bygdens folk och ditresta.
– Smaka på Tvååker, där Sibbarp ingår är ett samarbete mellan olika entreprenörer i bygden, som har gemensamma marknadshelger en gång på våren och en gång på hösten.
– Inköp av datorer och kurser i datorkunskap i Bygdegården.
– Man har byggt Marknadsstånd för att använda vid 4H-företags försäljningstillfällen genom projektet ”4H grows here”.

Det finns en stark ungdomsverksamhet i bygden genom Sibbarps 4H med ett 30-tal ungdomar engagerade vilket är en av de stabilaste klubb-verksamheterna i både Hallands 4H och Riksförbundet Sveriges 4H, som helt drivs av ungdomarna själva.
Föreningen har ett gott samarbete med Länsavdelningen genom att Katarina Sundvall från Sibbarp sitter med i Länets styrelse. Anneli Skyggesson och Katarina Sundvall är också med i Varbergs Landsbygdsråds styrelse, som jobbar för gemensamma landsbygdsfrågor i Varbergs kommun.

Länsavdelningens motivering:
Sibbarp-Dagsås Föreningsråd en förening som håller ihop bygden och dess många föreningar, medborgare och blomstrande näringsliv. Det finns en positivitet eftersom man gör saker tillsammans både genom samarrangemang så som Sibbarpsfestivalen, hålla rent vägdikena genom skräpplockning eller att stötta när någon förening bjuder in till aktivitet. Bygden andas positivitet med många engagerade landsbygdsbor som jobbar aktivt för att Sibbarp och Dagsås blir en attraktiv bygd att bo och verka på!

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: https://www.sibbarpdagsas.se/
Facebook: Vi som bor i Sibbarp och Dagsås i Halland

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp?
Läs mer här: https://www.helasverige.se/arets-lokala-utvecklingsgrupp/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.