Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva Kalmar län nominerar Frödinge hembygdsförening.

 

Hela Sverige ska leva Kalmar län nominerar Frödinge hembygdsförening till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Länsavdelningens motivering:
Föreningen har ett stort engagemang för sin bygd. Under pandemiåren har föreningen renoverat sina byggnader och sett till att allt är i ordning. De har även färdigställt ett gemensamt sågverk. Under året har ett antal aktiviteter anordnats i samhället där föreningen har varit den självklara samarbetspartnern. För att utveckla en bygd krävs en vilja till samverkan och det är något som Frödinge hembygdsförening visat genom att bidra med sina insatser.
De blev årets lokala utvecklingsgrupp i Kalmar län 2022.

Vill du läsa mer?
https://frodingebygdegard.se/
Facebook: Mötesplats Frödinge

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.