Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva Kronobergs län nominerar Älmeboda utvecklings- & företagarförening.

Guldhattarna `Från 5- årsjubileumet´: Karin Pettersson, Maja Leicht, Towe Carlbrandt, Tobias Holmqvist, Beatrice Palmér, Sofie Fyhr, Bengt Sjöstedt, Anna Sjöqvist, Anette Eriksson, Moa Eriksson.

Hela Sverige ska leva Kronobergs län nominerar Älmeboda utvecklings- & företagarförening till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Tillsammans för bygden!
I Älmeboda socken finns ett starkt föreningsliv och en vilja att ställa upp för bygdens bästa.
Detta kanaliseras bland annat via Älmeboda utvecklings- & företagarförening som driver ett
antal verksamheter.
När den kommunala låg- och mellanstadieskolan hotades, startades arbetet med att få igång
en friskola. Efter mycket hårt arbete har den verksamheten vuxit från ett drygt 30-tal elever till
ett drygt 80-tal.
Föreningen är (via fyra helägda dotterbolag) huvudman för friskolan samt förvaltar alla byggnader
som tillhör skolområdet, där även en byggnad för den kommunala förskolan ingår. Detta är
ytterligare ett sätt att säkerställa den framtida utvecklingen för bygdens skola och för den
delen även för den kommunala förskolan.
Älmeboda utvecklings- & företagarförening är på flera andra sätt delaktig i arbetet för
bygdens bästa, till exempel:
● Många åtgärder för att fräscha upp Ekenparken – området utmed genomfartsvägen (väg
122) genom Rävemåla – som har stor påverkan på hur förbipasserande upplever bygden.
● Ett gym som är tillgängligt för allmänheten.
● En padel- och multisportbana på skolområdet, som är tillgänglig för allmänheten.
● Förvaltning av 12 lägenheter i Rävemåla för att säkerställa ett varierat behov av boende i
området.
● Förvaltning av byggnaden där bensinmack och restaurang är belägna, för att säkerställa
att den servicen kan leva och vidareutvecklas.
● Bedrivit nattvakt, sedan 2000, men syfte att se och störa och att meddela iakttagelser till
polisen – inte att ingripa.
● Startat upp och fortsatt bedriva marknadsföring via vår egna visitalmeboda sida
Bakom allt detta ligger en mycket stor del ideellt arbete. Resultatet är ett klart ökat intresse
för inflyttning, till den grad att det periodvis är svårt att hitta boende för alla som vill flytta till
Älmeboda socken. Dessutom skapas en stolthet hos boende i bygden, en positiv spiral som
inte ska underskattas. Älmeboda utvecklings- & företagarförening är en viktig motor i detta arbete och därför vill vi nominera denna förening till Årets Landsbygdsförening i Kronobergs län.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: www.almeboda.nu 
Facebook: Visit Almeboda

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.