Hela Sverige
Artikel14 november, 2022
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva Norrbottens län nominerar Edeforsbygdens ekonomiska förening.

Verksamhetsledare och delar av styrelsen. Foto Anna Bergström

Hela Sverige ska leva Norrbottens län nominerar Edeforsbygdens ekonomiska förening till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Edeforsbygden Vision 2030 drevs av Edek (Edeforsbygdens ekonomiska förening*) i samarbete med Bodens kommun. Projektet avslutades november 2021.
Projektet tog tillsammans med boende i byarna och lokala aktörer fram en handlingsplan för framtiden som bygger på en helhetssyn, där vi kartlägger behov, resurser, idéer, kulturella värden och platsunika förutsättningar.
Handlingsplanen ligger nu som grund för fortsatta projekt och utvecklingsarbeten i vår bygd. Alla har möjlighet att använda den och ta stöd i den i sina ansökningar etc.
Vi vill öka livskvaliteten för boende och främja bygdens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Arbetet sker bland annat genom intervjuer och workshops under 2020. Resultatet presenteras i rapporten “Att nyttja det som finns”.

Länsavdelningens motivering:
EDEK tog tillsammans med boende i byarna och lokala aktörer fram en handlingsplan för framtiden som bygger på en helhetssyn, där vi kartlägger behov, resurser, idéer, kulturella värden och platsunika förutsättningar.
Handlingsplanen ligger nu som grund för fortsatta projekt och utvecklingsarbeten i vår bygd. Alla har möjlighet att använda den och ta stöd i den i sina ansökningar etc.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: https://edeforsbygden.se
Facebook och instagram: Edeforsbygden

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.

#Årets lokala utvecklingsgrupp