Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Norrbottens län nominerar Vuono Hembygds och Kulturförening.

 

Om verksamheten

Vuono är en liten by som sträcker sig längs E4:an söderut från Haparanda, 3-5 km från centralorten. Närheten till en tätort är både positivt och negativt. Styrelsen satsar på att erbjuda aktiviteter och event för alla åldrar, boende i byn eller i dess omnejd. Pandemin påverkade även förenings-verksamheten som gick i dvala. Under 2021 bildades en ny styrelse med inriktningen om att skapa en ny ”VI-anda” i byn. Sakta men säkert har verksamheten vuxit och idag är ”Byan” Vuono byagård flitigt använd som aktivitetslokal, uthyrd som festlokal för allmänhetens behov. All byaverksamhet kan använda lokalen kostnadsfritt. Föreningen jobbar i nära samverkan med byns ca 30 företagare som genom att ställa upp med maskiner och arbetsinsatser för att medverka för en bred gemenskap. Volleybollturnering, isbana, utegym, loppis, luciafirande, lekplats, mjölkpallar blomsterpryds årligen.
En välutrustad träslöjdsal är flitigt använd av studiecirklar i knivslöjd som årligen fylls med slöjdare. Nyårsbön i samverkan med Svenska Kyrkan återkommer årligen. Pubkvällar med karaoke eller trubadur hålls 2-3 gånger/år. Den årliga pimpeltävlingen på Vuonovikens is drar drygt 100-150 pimplare fördelade på olika åldersgrupper. Ett stort och bra prisbord garanterar återkommande besökare år från år. Samtliga deltagare under 15 år garanteras ett pris oavsett resultat. Skidtävling genomförs kring skolans påsklov där samtliga deltagare erhåller en medalj av guldvalör naturligtvis! Valborgsmässoafton firas med majbrasa och korvgrillning med vårtalare från byn. Motionslotteriet infördes 20220 då pandemin tvingades oss att bli aktiva utomhus. Har nu blivit tradition och under två perioder under året arrangeras lotteriet som består av att de som köper en lott (50 kr) och lämnar en ”Deltar” lapp i någon av de fyra brevlådor som finns runt om i byn har möjlighet att vinna 50% av inbetalda lotteriavgiften.
I Vuono finns även en kungasten: ”Den första sammanhängande landsvägen mellan Stockholm och Åbo blev klar i Vuono 1689. I en sten, så kallad ”liggande höna” finns en inristning CX 1689.” Stenen blev restaurerad i samband med föreningens bildande och byggnation av Vuono Byagård.

Länsavdelningens motivering:
Vuono Hembygds och Kulturförening har aktivt och framgångsrikt skapat en nytändning och intresse för aktiviteter i sin hemby, Vuono. Ett engagerat föreningsliv i samverkan med byns näringsliv och kommun har skapat ett förtroende och en framtidstro för bybor i alla åldrar.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här:
www.hembygd.se/vuono
https://www.facebook.com/groups/954801614552771/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.