Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Örebro län nominerar Folkets Trädgård Ställdalen.

 

Om verksamheten

Ställdalen, en tätord i Ljusnarsbergs kommun med ungefär 500 invånare har en mycket lång och rik historia som gör det till en vacker och intressant plats att bo på. Byggt på gruvindustrins välstånd har Ställdalen blomstrat i många decennier och hyst hårt arbetande invånare som bryr sig om sin hemby. Men under det senaste halvseklet har Ställdalen sett en negativ utveckling av bland annat den lokala serviceinfrastrukturen, det offentliga stödsystemet, arbetstillgången och delar av den byggda miljön i Ställdalen vilket har lett till en kraftig minskning av befolkningen.

Dessa utmaningar som Ställdalen står inför gjorde att i sommaren 2020 en grupp av villiga och drivna människor skapade en mötesplats i form av en trädgård i centrala Ställdalen. En Folkets Trädgård för alla, med Ställdalens Byalag som avsändare i samarbete med föreningsliv, lokala aktörer och boende i byn. Folkets Trädgård Ställdalen fungerar som en mötesplats och en testbädd för hållbar odling, kultur och kreativa samtal om framtiden.

Arbetsgruppen bakom Folkets Trädgård har visat att det är möjligt att föra samman människor, skapa engagemang och hitta styrkor i ett annars sårbart område med många utmaningar. Under de senaste fyra åren har trädgården bla.a. hjälpt till att bekämpa ofrivillig ensamhet bland äldre under pandemin, utvecklat en inkluderande miljö där människor i alla åldrar och bakgrunder kan hitta socialt sammanhang och gett möjligheter för lokalsamhället att hantera och arbeta med utmanande frågor om Ställdalens framtid.

Liksom tidigare år planerade Folkets Trädgård ett fullspäckat sommarprogram med kulturaktiviteter, pedagogiska workshops och välbesökta konserter. Speciellt för detta år hade gruppen utvecklat en scen & teknik-kurs för ungdomar i Ljusnarsberg från åk 9 och upp till 20 år. Kursen syftar till att mobilisera lokalsamhället i uppbyggandet av Kopparbergsfestivalen och på så sätt skapa långsiktigt hållbara kulturarrangemang. Grundkurs Scenteknik och Event har bidragit till att skapa ett intresse för kultur och arrangörskap/entreprenörskap bland de deltagande ungdomarna.

Folkets Trädgårds arbete har bestått av många delprojekt med många olika samarbetsparter. Förutom stöd genom kunskap och finansiering från organisationer som Hela Sverige ska leva Örebro län, har gruppen arbetat tillsammans med andra lokala aktörer i många olika former. Här följer några exempel:
– Samarbete med Naturstudieklubben Ställdalen och kommunekologen i ett projekt för att skapa medvetenhet om pollinering och utveckla centrala ängar i Ställdalen.
– Aktivt deltagande i utvecklingen av ett allaktivitetshus i Ljusnarsbergs kommun med många lokala organisationer.
– Grundkurs Scenteknik och Event i samarbete med Studieförbundet ABF, JME Music, Bångbro Folkets Hus-förening, Ställbergs Gruva och Ställdalens Byalag.
– Feriepraktikplatser i Folkets Trädgård i samarbete med Ljusnarsbergs kommun
– Lokala förankringsprojekt för ukrainska ungdomar som flytt kriget i samarbete med lokala konstnärer, entreprenörer och kommunen, finansierat av Region Örebro län.
– Utveckling av önsketräd, barnens trädgård och en lekplats i samarbete med förskolan Åstugan i Ställdalen.
– Utveckling av ett uteklassrum i samarbete med feriepraktikanter och Kyrkbacksskolan i Kopparberg.

Länsavdelningens motivering:
Gruppens idoga arbete med att organisera ett stort och varierat utbud av aktiviteter och projekt inom flera områden har skapat en stark gemenskap i Ställdalen med framtidstro. Ställdalen har satts på kartan som en by där saker händer och där saker är möjliga; en plats där människor och idéer kan mötas för att skapa en känsla av trygghet, igenkänning och samhörighet. Det som återstår är en positiv diskurs om hur ett litet samhälle på landsbygden i vår tid kan vara stolt över sin hemby och tillsammans kan bygga ett resilient samhälle.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här:
https://www.facebook.com/folketstradgard/
https://www.instagram.com/folketstradgardstalldalen/

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp?
Läs mer här: https://www.helasverige.se/arets-lokala-utvecklingsgrupp/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.