Hela Sverige
Artikel7 november, 2022
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva Skaraborg nominerar Retrovägen.

 

Hela Sverige ska leva Skaraborg nominerar Retrovägen till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Rejäl ökning av besökare i sommar längs Retrovägen
Uttrycket Hemester har varit en positiv bidragande orsak till det ökade besöksantalet utefter Retrovägen. Detta noterar Lisbeth Svarén, ordförande i föreningen Retrovägen. Man kan lugnt påstå att det är flyt i föreningen.
Retrovägen är en slinga, som går mellan Göteborg och Lyrestad i norra Skaraborg. Den har över sjuttio ”smultronställen” längs vägen; sevärdheter med retro som förtecken. I sommar har åtskilliga av dem märkt en stor uppgång i besöksstatistiken, uttrycket Hemester har varit en bidragande orsak.
Föreningen har dessutom fått ett uppskattat tillskott i sin kassa. Hela Sverige ska leva Skaraborg har givit Retrovägen 10.000 kronor ”. Hälften kommer från Skaraborg som utsett föreningen till Årets Lokala Utvecklingsgrupp, vars motivering lyder:

”Vi vill uppmärksamma ert goda jobb med att föra Skaraborg samman. I dessa tider när världen är upp och ner och hemester är ett nytt ord, är det många som vill upptäcka sin närmiljö och samtidigt få en upplevelse både för ögat och gommen. Utmed Retrovägen får man detta samt en resa tillbaka i tiden utmed slingrande vägar i det Skaraborgska landskapet”.

Andra hälften – så kallade inspirationsmedel – kommer från Göteborg.
– Detta är så roligt – att få uppmärksamhet för allt arbete styrelsen lagt – och lägger – ner ideellt. Vi märker också att fler vill vara med i vår folder. Det ligger dessutom i tiden; detta med ”second hand”, vars varor många medlemmar saluför.

Hur ser framtiden ut – om fem, tio år?
– Förra året ökade vi tidsspannet från att enbart gälla perioden mellan 1950- och 70-talen till som det är nu – hela 1900-talet. -Intresset har då ökat. Fler önskar få vara med i vår folder, som nu är ganska full med sevärdheter längs hela sträckan. Jag hoppas också att vi har möjlighet att ta fram informativa skyltar, som berättar om olika platser och sevärdheter, även om vissa besöksmål är stängda. Vi är lyhörda för nya trender och jag är övertygad om att secondhandbutiker kommer att öka, eftersom det handlar om miljön. Nu är man stolt över att köpa begagnade kläder – för miljöns skull. Detta är så positivt.

För tolv år sedan startade projektet Retro Nossebro i Essunga kommun. Ett av syftena var att lyfta kommunens särart genom att stärka centralortens identitet som retroort. Åtskilliga hus, många miljöer, flera evenemang och sevärdheter är exempel på vad som passade väl in i den.
– Vi följde det goda rådet – gräv där Du står, berättar Lisbeth Svarén.
– Med vår tydliga affärsidé, bra nätverk, passion, unicitet, aktiv marknadsföring och inte minst humor i bagaget fortsatte vi tänka framtid; vi ville inte stagnera – hur ser vårt projekt ut om fem och tio år? Så kom projektet Retrovägen till år 2013. Även denna idé blev framgångsrik och utvecklades och går nu igenom hela Västergötland; från Göteborg till Lyrestad i norra delen av landskapet.
– Sedan vi fick reda på att vår förening Retrovägen fått 10.000 kronor från Hela Sverige ska leva Skaraborg, är man så stolt över Retrovägen. Att bli sedd och uppskattad för det vi gör, är så positivt.
Medlem från Skaraborg är ett bidrag till en nätverksträff tillsammans med våra medlemmar. Pengarna från Göteborg kan användas till ovannämnda skyltar.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: https://www.retrovagen.se/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.

#Årets lokala utvecklingsgrupp